Loading...

Van Bevlogen Stad tot Slimme Spijker

Van meubel, interieur, gebouw, straat, buurt, wijk, dorp, stad tot samenleving: u kunt ervoor terecht bij De Twee Snoeken. Wij zijn een team van circa 100 ontwerpers, technici, kostendeskundigen, bouwfysici, ict’ers en communicatiedeskundigen die  staan voor een integrale aanpak van kleinschalige aanpassingen in uw woning tot grootstedelijke opgaven zoals aardgasloze wijken, dorpen en steden. Vanuit maatschappelijke betrokkenheid bouwen we sinds 1961 samen aan betere woningen en gebouwen, prettiger straten, leukere buurten, fijnere wijken, leefbare steden en gemeenten. We zijn verbindend, verantwoordelijk en bevlogen.

We doen het samen

Vanuit de overtuiging dat optimale oplossingen in de gebouwde omgeving komen vanuit een brede kijk, is in de loop der jaren een volstrekt uniek en hecht team gesmeed. Wij hebben samen oog voor esthetiek, techniek, kosten, duurzaamheid en communicatie. Maar niet alleen binnen ons team zoeken we de breedte op. Bij alle opgaven zoeken we ook de samenwerking met specialisten van andere bedrijven en organisaties, maar vooral ook met opdrachtgevers en bestuurders, gebruikers, bewoners en omwonenden. Succesvol vormgeven aan een 21ste-eeuwse samenleving die voor grote uitdagingen staat als verduurzaming en zorg – en waarbij de oplossingen het liefst ook nog mooi, betaalbaar en comfortabel zijnvraagt om maximale betrokkenheid van alle partijen.

We doen het slim

Onze organisatie bestaat al ruim 60 jaar en is al bijna 40 jaar bezig met softwareontwikkeling. De opgedane kennis en ervaring is vastgelegd in software die wij inzetten bij eigen projecten, maar die we voornamelijk ontwikkelen voor andere partijen, zoals gemeenten, energieadviseurs, particulieren en de Rijksoverheid. De slimme spijker staat symbool voor de zeer gedetailleerde kennis die onze software heeft van gebouwen en bouwdelen. Of het nu gaat om isolatiewaarden, energielabels of energieverbruik.

We doen het verantwoord

De Twee Snoeken neemt graag haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Een belangrijk aspect van al onze activiteiten is dan ook Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), zowel bij projecten die we uitvoeren als in onze dagelijkse bedrijfsvoering. ISO 26000 is een internationale richtlijn voor de implementatie van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in een organisatie, die handvatten biedt bij het bepalen en structureel invoeren van MVO.

Om ons streven kracht bij te zetten, hebben we voor de invulling van ons MVO-beleid de richtlijnen van NEN-ISO 26000 toegepast op onze bedrijfsvoering en de bijbehorende zelfverklaring ondertekend. Dat betekent dat we verklaren o.a. rekening te houden met de 7 MVO-kernthema’s: Bestuur van de organisatie, Mensenrechten, Arbeidspraktijk, Milieu, Eerlijk zaken doen, Consumentenbelangen en Maatschappelijke betrokkenheid & ontwikkeling.


Bekijk hier al onze ISO-certificaten

Vacatures

We zijn op zoek naar nieuwe Snoeken!